Fem tips för att öka hållbarheten i er verksamhet

Det har väl knappast undgått någon att hållbarhet är på allas läppar just nu. Vi ser mängder med exempel på hur det resulterar i nya affärsmodeller, förändrade beteenden och omställningar. Som ofta när begrepp blir populära och används brett kan de rymma olika tolkningar, beroende på vilket perspektivet är. I grunden handlar det om att lönsamhet, samhällsnytta och socialt ansvarstagande går i hand i hand och att det egentligen inte behöver finnas någon motsättning mellan tillväxt och hållbarhet. Allt fler drivkrafter och trender i vår omvärld ökar behovet av förändring. Hållbarhetsfrågorna är en av dessa drivkrafter, men det finns också andra. Här ger jag fem tips på hur man kan förbereda sin verksamhet att bli mer hållbar, relevant och lönsam. 

1. Kontinuerligt arbeta med affärsmodell & innovation 

Att kontinuerligt arbeta med sin affärsmodell och prova den mot nya förutsättningar i omvärlden är viktigt för att hitta nya intäktsströmmar, partnerskap, värdeerbjudanden och tjänster som kan utveckla verksamheten i en mer hållbar och lönsam riktning. Att ha ett tydligt utifrån-in perspektiv på verksamheten och arbeta med innovation som ett naturlig inslag i verksamheten är en förutsättning för att fortsätta vara relevant i en föränderlig värld. Affärsmodellen behöver ständigt vara i fokus och inte bli en skrivbordsprodukt som man fokuserar på vid enstaka tillfällen. Affärsmodellen är hjärtat i verksamheten. 

2. The power of purpose. 

Flera undersökningar visar att organisationer med ett tydligt syfte och en tydligt kommunicerad vision har bättre lönsamhet, mer engagerade medarbetare och enklare att attrahera ny arbetskraft.  Hållbarhet och samhällsnytta är ofta viktiga pusselbitar i den ekvationen. De flesta av oss drivs av en vilja att göra gott och lyckas man samla sig kring den kraften kan det resultera i mycket positiva effekter.  Kulturen är viktig som förutsättning för att skapa en mer hållbar verksamhet. Som konsumenter och medborgare blir vi alltmer styrda av värderingar i våra val. Undersökningar från bland annat Nielsen visar att vi också är beredda att betala mer för hållbarhet och det gäller framförallt den yngre generationen. Med tanke på att drygt hälften av jordens befolkning är under 30 år kommer vi att få se ytterligare beteendeförändringar i den riktningen. Förtroende har alltid varit avgörande för ett varumärke, men blir förmodligen ännu viktigare framöver och också allt mer sårbart. Det gäller verkligen att ”walk the talk”. 

3. Partnerskap med kunden

Det har pratats mycket om kundupplevelse och det är en viktigt parameter för att skapa lojalitet, förtroende och lönsamhet. Som jag har skrivit om tidigare kan begreppet kundupplevelse rymma många saker. Det handlar givetvis om tillgänglighet, uppfyllda förväntningar, enkelhet och relevans. Men allt viktigare blir också hur man som organisation tillsammans med sina kunder kan hjälpa till att skapa en mer hållbar affär där alla parter är vinnare. Jag vill slå ett slag för det långsiktiga partnerskapet mellan kund och varumärke. Att verkligen vilja förstå sin kund och kunna följa den över dess olika skeden i livet. Det handlar inte om att vid varje tillfälle se möjligheten att maximera en vinst, utan tvärtom att en långsiktig relation kan ha både dalar och toppar, men i förlängningen skapar starkare lojalitet och ett högre ”customer-lifetime-value”. Det handlar om respekt och förtroende för varandra. En allt viktigare del i detta kommer att handla om hur man kommer överens om att dela och hantera data mellan varandra på ett sätt så alla gynnas och känner trygghet, samt hur man kan arbeta mer med att bjuda in kunden i utvecklingen av erbjudandet och hitta nya smarta och mer hållbara tjänster. Kraften i att tillsammans med kunden skapa hållbar tillväxt har potential att generera stora mervärden. 

4. Samverka för hållbar tillväxt 

Samverkan och samarbete i olika former kommer att vara framtidens hållbara sätt att skapa tillväxt. Det handlar om att jobba närmare tillsammans med kunden (se ovan), internt inom organisationen, med partners, i nätverk, i ekosystem och även med de som ni idag ser som era konkurrenter. Samverkan kommer att skapa större möjligheter och leda till smartare och bättre lösningar som främjar hållbar tillväxt i ett bredare perspektiv där alla kan vara vinnare. Det handlar också om att förhålla sig till och hitta sin roll i den cirkulära ekonomin. Öppna upp för samverkan. Att dela med sig skapar mervärden. Tillsammans är ledordet för framtiden. 

5. Förbered för osäkerhet och snabbare tempo

Omvärlden har alltid förändrats och framtiden kommer alltid att vara i rörelse. Det som många organisationer upplever idag är en ökad komplexitet, en större osäkerhet och att förändringar sker i ett snabbare tempo än tidigare – inte minst kopplat till områden som den snabba teknologiutvecklingen och hållbarhetsfrågor. Alla organisationer måste vara beredda på att snabbare kunna ställa om och anpassa sig för nya krav och förutsättningar. Charles Darwins kända fras (”It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change”) må vara uttjatad, men har nog aldrig varit mer viktigt. Förändring sker kontinuerligt och hållbara verksamheter handlar till stor det om förmågan att snabbare kunna anpassa sig och ställa om. Det handlar om att inkludera förändringsledning som en naturlig del av kultur och styrning samt att skapa en modularitet och flexibilitet i verksamheten som möjliggör skalbarhet och anpassning. Det är också viktigt att hitta ett sätt att mäta och följa upp effekter av önskade förflyttningar.

Det var fem tips att hålla koll på för att öka hållbarheten i er verksamhet. Det finns så klart många fler. Dela gärna med er av era tankar. Glöm inte heller att lönsamhet och tillväxt i grunden alltid börjar och slutar med människor. 

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss på info@nextandnow.com