Workshops och föreläsningar

 

Boka en inspirerande föreläsning som hjälper er att lyckas bättre med förändringsledning, bli mer framgångsrika i ert ledarskap och öka möjligheterna att nå önskade effekter med ert förändringsarbete.

Vi erbjuder workshops och föreläsning i kombination som hjälper ledare att lyckas bättre i sitt ledarskap, skapa bättre förutsättningar för ett högt medarbetarengagemang och ger er tips och verktyg för att lyckas ta hem effekterna med ert förändringsarbete. Boka in oss på er nästa ledarskapsdag! Hör av er redan idag så berättar vi mer om hur ett upplägg kan se ut!

”En riktigt lärorik och spännande dag där vi fick kunskap om vad förändringsledning innebär, med flera konkreta tips och verktyg samt givande gruppdiskussioner om hur vi tillsammans kan arbeta för att leda i förändring”

Chefsutvecklingsdag, Kommunalt fastighetsbolag, Stockholm

Omvärlden blir allt mer komplex och snabbrörlig. Vi erbjuder föreläsningar och workshops som passar för ledningsgrupper och verksamheter som står inför någon form av förändring och som vill ha en inspirerande injektion med uppdaterade exempel som hjälper både ledning och medarbetare att få perspektiv, idéer och konkreta tips.

Inspirerande föreläsningar som hjälper er att se möjligheter och bli mer framgångsrika i ert förändringsarbete

När du bokar en föreläsning med Jerker Lundberg får du inspiration, nya tankar och idéer, men också konkreta tips och verktyg kring förändringsledning som du kan ta med hem i vardagen för att utveckla verksamheten. Jerker ger ofta exempel på några av de mest aktuella omvärldstrenderna och drivkrafterna. Han ger också exempel på hur man fortsätter vara relevant i en föränderlig kontext och blir mer framgångsrika i förändringsarbetet och ledarskapet. Jerker sätter fokus på människan och det mänskliga beteenden i en förändring. Jerker tar bland annat upp områden som förändringsledning, kultur och ledarskap, engagemang, nya arbetssätt och innovationsförmåga. En föreläsning kan med fördel kombineras med gruppövningar och workshops där ni tillsammans får reflektera över era utmaningar och möjligheter.

Jerker föreläser bland annat om: 

  • Förändringsledning, transformativt ledarskap och omställning
  • Digital transformation, AI, datadriven verksamhet
  • Innovation, affärsutveckling och erbjudandeutveckling
  • Omvärldstrender och framtidsspaning
  • Kundupplevelse, kundbeteenden och varumärke

ATT LEDA I FÖRÄNDRING – Workshop och föreläsning
Hur man lyckas med förändringsledning. Föreläsningen ger en grundläggande förståelse för hur man arbetar framgångsrikt med förändringsarbete och ledarskap i en komplex och osäker tid. Föreläsningen tar upp drivkrafter för förändring, människan i förändring, medarbetarengagemang, ledarskapet i förändring samt ger en orientering i modeller och verktyg för praktisk förändringsledning
Språk: Svenska, engelska
Rekommenderad längd: ca 90-120 min (eller längre tid med gruppövningar, se nedan)
Föreläsare: Jerker Lundberg
Bokning: Kontakta oss på info@nextandnow.com
Föreläsningen ges både digitalt och analogt

Komplettera med workshop: Föreläsningen kan med fördel kombineras med workshops och gruppövningar där vi fördjupar oss i era specifika utmaningar och frågeställningar och sätter dem i relation till teori och verktyg för förändringsledning (t ex ADKAR). Det blir ofta mycket bra dialoger i sådana övningar och gruppen kan tillsammans arbeta fram grunderna för ett gemensamt material som kan användas för att stödja olika typer av förändringsinitiativ. Passar för grupper upp till en viss storlek, t ex ledningsgrupper. Kontakta oss så tar vi tillsammans fram ett upplägg som passar er.

EVERYTHING CHANGES
Inspirationsföreläsning som hjälper er att få perspektiv på några av de aktuella omvärldstrender och drivkrafter, som pågår med full kraft och hur det påverkar oss som organisationer, medarbetare och samhälle. Föreläsningen sätter fokus på att vi lever i en allt mer komplex och osäker tid och tar upp hur ni kan tänka och göra för att skapa en kultur och organisation som har lättare att navigera och snabbare möta och anpassa er till nya krav och behov.
Språk: Svenska, engelska
Rekommenderar längd: ca 60-90 min (kan även kompletteras med workshop/gruppövning)
Föreläsare: Jerker Lundberg
Bokning: Kontakta oss på info@nextandnow.com
Föreläsningen ges både digitalt och analogt

DEN DIGITALA OMSTÄLLNINGEN
En föreläsning som tar upp drivkrafter, framgångsfaktorer och exempel hur man lyckas bättre med digital transformation och blir en vinnare i det nya digitala landskapet. Vad innebär egentligen digital transformation? Vilka fallgropar stöter man ofta på? Hur kan man undvika dem? Goda exempel och kritiska framgångsfaktorer.
Språk: Svenska, engelska
Längd: ca 1- 1,5h (kan även kompletteras med workshop/gruppövning)
Föreläsare: Jerker Lundberg
Bokning: Kontakta oss på info@nextandnow.com
Föreläsningen ges både digitalt och analogt

Våra föreläsningar och workshops kan genomföras både fysiskt på plats eller digitalt beroende på vad som passar bäst för er

Du kan också boka Jerker Lundberg som föreläsare via följande förmedlingar:

Athenas - Jerker Lundberg
Talargruppen - Jerker Lundberg

”Tack för ett bra och relevant föredrag som stärker vår förändringsresa, hjälper oss att bli ännu mer relevanta för våra kunder samt vara en attraktiv arbetsgivare”

(VD, industriföretag, B2B)

”Intressant och tankeväckande. Gav såväl inspiration som ny kunskap. Jerker tog upp förändringsledning och medarbetares reaktioner på förändringar på ett mycket bra sätt”

(Affärsområdeschef, tjänstebolag)

”Initierat, intressant och engagerande! Bra blandning av konkreta exempel och helhetssyn.”

(Medarbetare, konsultbolag ekonomitjänster, B2B)

”Föreläsningen ledde till många insikter och bra tips. Mycket bra föreläsare som fick oss att diskutera förändringsledning tillsammans i gruppen, så att vi ger oss själva möjligheten att agera förebilder”

(Ledningsgrupp, Automotive)

”En tankeväckande och underhållande föreläsning. Jerker kändes gediget kunnig inom området. Rekommenderas starkt!”

(Medarbetare, tjänstebolag, B2B)

”Det var en mycket inspirerande föreläsning och vi fick många bra tips på hur man kan tänka och göra”

(Affärsområdeschef, byggindustri)

”Wow! Här kommer feedbacken från deltagarna. Snyggt jobbat att ha bästa presentationen av alla talare! Inte oväntat med tanke på den bra feedback som vi fick på plats från deltagarna”

(Arrangör, event inom Retail)

Inspirerande föreläsningar som hjälper er att se möjligheter och bli mer framgångsrika i ert förändringsarbete

Några exempel på föreläsarerfarenheter: Multikanalstrategidagen, IBM Business Connect, Strategitorget Retail, Autogloben, Smarter Commerce Day, Integrationsdagarna, IT Expo Nordics, Svensk Digital Handel, Management Events, Simployer HR, MAF, Retaildagen, PIM360, Future Retail samt ett flertal föreläsningar för olika företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. Kontakta oss för referenser.

Vi erbjuder även kundanpassade föreläsningar och workshops inom våra kompetensområden. Vi har erfarenhet av att agera moderator vid konferenser och event samt vara facilitator för arbetsmöten.

”En mycket givande och intressant föreläsning om förändringsledning och omvärldstrender”

(VD, branschorganisation, B2B)

”Hela 94% av deltagarna tyckte att föreläsningen var mycket intressant eller intressant”

(Arrangör, event inom Marketing och e-handel)

Workshop Att leda i förändring
Workshop Att Leda i Förändring

Läs mer om Next & Now och Jerker Lundberg här

Följ oss på LinkedIn för att ta del av de senaste nyheterna och uppdateringarna om våra föreläsningar, kurser och workshops.

#människor #förändringsledning #innovation #kundbeteenden #värdeerbjudande #affärsmodell #ledarskap #digital omställning #ekosystem #värderingsskifte #kundresa #kundupplevelse #hållbarhet #omvärldsanalys #information #kommunikation #kompetens #data #artificiell intelligens #kreativitet #fantasi #affärsutveckling #osäkerheter #möjligheter #prioritering #implementering #kultur #megatrender #agilt #förtroende #kompetensutveckling #livslångt lärande #ägarskap #delningsekonomi #globalisering #urbanisering #förändrat arbetsliv #generation xyz #kundempati #tjänsteutveckling #värdeportfölj #cirkulär ekonomi #tillgänglighet #mod #medarbetare #engagemang #marknad #singularitet #innehåll #förväntningar #systemskifte #transformation #scenarioplanering #demografi #tid #data science #lönsamhet #proaktivitet #kunskap #framtid #branschtrender #processutveckling #konsumentbeteenden #omnikanal #förvaltningsstyrning #kpi #unified commerce #lead management #crm #chatbot #robotics #headless #organisationsutveckling #sponsorskap #lean #service design #värdemodell #verksamhetsutveckling #verksamhetsstyrning #syfte


info@nextandnow.com | 0729-799466