Rådgivning

Trusted advisors for successful transformation

På Next & Now har vi lång och gedigen erfarenhet av förändringsarbete, ledarskap, affärsutveckling, erbjudandeutveckling och innovation. Vi kan hjälpa till att göra analyser, formulera målsättningar, ställa rätt frågor och ta fram rekommendationer som hjälper er att nå önskade resultat.

Vi har erfarenhet från arbete på ledningsnivå inom ett stort antal branscher – både inom privat och offentlig sektor. Vi har samlat på oss ett gediget erfarenhetskapital och har kunskap om flera verktyg och metoder för t ex omvärldsanalys, verksamhetsanalys, affärsmodellering, erbjudandeutveckling, strategi, go-to-market, marknadsföring, förändringsledning m.m. När vi kombinerar vår erfarenhet med specialistkompetensen från er verksamhet skapas bra resultat. Tillsammans tar vi de önskade kliven framåt.

Vi kan även fungera som coacher och bollplank om ni vill testa idéer och tankar. Vi kan också ordna nätverksträffar med andra personer i ledande befattningar som har liknande utmaningar och behov. Vi faciliterar erfarenhetsutbyte och dialog.

Självklart hanterar vi alltid rådgivning och information som vi får ta del av i samband med detta konfidentiellt enligt de överenskommelser vi gör. Förtroende är a och o för oss.

Kontakta oss för mer information: info@nextandnow.com eller 0729-799466