Strategisk rådgivning

Rådgivning för framgångsrik förändringsledning

På Next & Now har vi lång och gedigen erfarenhet av förändringsarbete, ledarskap, affärsutveckling, erbjudandeutveckling och innovation. Vi kan hjälpa till att göra analyser, formulera målsättningar, ställa rätt frågor och ta fram rekommendationer, material och handlingsplaner som hjälper er att nå önskade resultat.

Vi har erfarenhet från arbete på ledningsnivå inom ett stort antal branscher – både inom privat och offentlig sektor. Vi har samlat på oss ett gediget erfarenhetskapital och har kunskap om flera verktyg och metoder för t ex omvärldsanalys, verksamhetsanalys och verksamhetsuppföljning, affärsmodellering, erbjudande- och tjänsteutveckling, strategi, go-to-market, marknadsföring, utveckling av säljprocess, förändringsledning, transformation ledarskap m.m. När vi kombinerar vår erfarenhet med kompetensen från er verksamhet skapas bra resultat. Tillsammans tar vi de önskade kliven framåt.

Vi erbjuder stöd till ledningsgrupper och styrelser där vi bidrar med erfarenheter kring affärsutveckling, digital transformation, förändringsledning och hållbar tillväxt.

Vi kan även fungera som coacher och bollplank om ni vill testa idéer och tankar. Vi kan också ordna nätverksträffar med andra personer i ledande befattningar som har liknande utmaningar och behov. Vi faciliterar erfarenhetsutbyte och dialog.

Självklart hanterar vi alltid rådgivning och information som vi får ta del av i samband med detta konfidentiellt enligt de överenskommelser vi gör. Förtroende är a och o för oss.

Kontakta oss för mer information: info@nextandnow.com eller 0729-799466