Rådgivning

Trusted advisors for successful transformation

På Next & Now har vi lång och gedigen erfarenhet av förändringsarbete, ledarskap, affärsutveckling och innovation. Behöver du rådgivning, coachning eller söker ett bollplank för att testa om tankar och idéer håller? Tveka inte att kontakta oss.

Vi har erfarenhet av ett stort antal branscher – både inom privat och offentlig sektor. När vi kombinerar vår breda erfarenhet med kunskapen om er affär och verksamhet brukar resultatet bli bra. Vi tillför nya tankar och perspektiv. Tillsammans tar vi de önskade kliven framåt.

Vi kan även ordna nätverksträffar med andra personer i ledande befattningar som har liknande utmaningar och behov. Vi faciliterar erfarenhetsutbyte och dialog.

Vi är 100% affärsmässiga och hanterar alltid rådgivning och information konfidentiellt enligt de överenskommelser vi gör. Förtroende är a och o för oss.

Kontakta oss för mer information: info@nextandnow.com eller 0729-799466