Förändringsledning, affärsutveckling, digital transformation

Vi erbjuder rådgivning och föreläsningar: Affärsutveckling | Förändringsledning | Digital Transformation | Ledarskap | Innovation | Strategi

FRAMTIDEN ÄR ALLTID I RÖRELSE

Alla organisationer står inför olika behov av förändring och omställning. Digitalisering, förändrade kundbeteenden, ökat fokus på hållbarhet, värderingsskiften, snabb teknologiutveckling, förändrat arbetsliv och ökade kundförväntningar är några exempel på drivkrafter som pågår parallellt i omvärlden och som påverkar de flesta företag och organisationer. Det kan också handla om förvärv, sammanslagningar, förändrade affärsmodeller, organisationsförändringar eller införande av nya arbetssätt och systemstöd. Att vara ledare idag handlar om att ha förmågan att leda i förändring, ökad komplexitet och mångtydighet. 

Transformation - ledarskap - förändringsledning - hållbar tillväxt
HUR PÅVERKAS ER VERKSAMHET?

Vilka förändringsinitiativ är mest aktuella hos er? Hur påverkas er verksamhet och affärsmodell? Vilka verksamhetsförmågor är viktigast att utveckla och förstärka? Vilka prioriteringar kommer att skapa mest värde? Hur arbetar ni för att hitta nya sätt att lösa utmaningar och skapa värde för era kunder? Hur påverkas medarbetare, organisation, kunder och samarbetspartners? Vilken kultur och vilket ledarskap kommer att behövas? Hur behåller ni ett högt medarbetarengagemang samtidigt som verksamheten genomgår förändring? Hur lyckas ni med förändringsledning och når de effekter och resultat som ni önskar?

Ni är experter på er verksamhet. Vi bidrar med perspektiv, kunskap och mångåriga erfarenheter från ett stort antal förbättrings- och förändringsinitiativ inom både privat och offentlig sektor. Vi erbjuder föreläsningar, rådgivning och verktyg som ger er bättre förutsättningar att navigera och agera i en tid av ökad osäkerhet och allt snabbare tempo. Tillsammans ökar vi innovationsförmågan och hållbarheten i er verksamhet.

Föreläsning förändringsledning
NÄSTA STEG BÖRJAR NU

Next & Now är rådgivare, föreläsare och förändringskonsulter. Vi ser oss som en katalysator för värdeskapande transformation, innovation och framgångsrik förändringsledning. Vi erbjuder föreläsningar, rådgivning, workshops och utbildningar som hjälper er att utveckla verksamheten och lyckas bättre med era förändringsinitiativ. Vi har gedigen erfarenhet av områden som affärsutveckling, förändringsledning, ledarskap, digital omställning, erbjudande- och tjänsteutveckling, organisationskultur, innovation, varumärkesbyggande och marknadsföring, masterdata och verksamhetsstyrning från ett stort antal nordiska företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor. Vi brinner för att göra skillnad och skapa värde för de verksamheter vi arbetar med. Vi är ett stöd på er förändringsresa och hjälper er att nå önskade effekter. Next starts now

Föreläsningar, workshops och kurser inom transformation, ledarskap, förändringsledning och hållbar tillväxt

Vill du veta mer om oss och hur vi kan hjälpa er att nå önskade resultat? Hör av dig!
info@nextandnow.com
0729-79 94 66

Följ oss på LinkedIn för att ta del av de senaste uppdateringarna och nyheterna.