Transformation, hållbar tillväxt, affärsutveckling

Vi erbjuder föreläsningar, rådgivning & workshops: Transformation | Affärsutveckling | Innovation | Förändringsledning | Ledarskap | Digital omställning | Hållbar tillväxt

FRAMTIDEN ÄR ALLTID I RÖRELSE

Många verksamheter står idag inför stora behov av förändring och olika typer av omställningar. Digitalisering, hållbarhet, globalisering,  förändrade kundbeteenden, värderingsskiften, snabb teknologiutveckling, förändrat arbetsliv och ökade kundförväntningar är några exempel på drivkrafter som pågår parallellt i vår omvärld och som påverkar de allra flesta företag och organisationer. 

HUR PÅVERKAS ER VERKSAMHET?

Hur påverkas kunder, medarbetare och organisation? Vilken kultur och vilket ledarskap kommer att behövas? Vilka prioriteringar skapar mest värde? Vilka förmågor kommer att vara viktigast för att ni skall vara relevanta i framtiden? Ni är experter på er verksamhet. Vi bidrar med nya perspektiv och infallsvinklar, erfarenheter från ett stort antal branscher, samt konkreta råd och verktyg som ger er bättre förutsättningar att navigera och agera i en tid av ökad osäkerhet och allt snabbare tempo. Tillsammans ökar vi hållbarheten i er verksamhet.

NÄSTA STEG BÖRJAR NU

Next & Now är företagsrådgivare, föreläsare och konsulter. Vi ser oss som en katalysator för värdeskapande transformation och framgångsrikt förändringsarbete. Vi erbjuder föreläsningar, rådgivning och workshops som hjälper er att utveckla verksamheten och lyckas bättre med era förändringsinitiativ. Vi har gedigen erfarenhet av affärsutveckling, förändringsledning, organisationskultur, ledarskap, digitalisering, hållbarhetsfrågor, marknadsföring och försäljning samt verksamhetsstyrning från ett stort antal nordiska företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor. Vi är ett stöd på er förändringsresa och hjälper er skapa mervärden och nå önskade effekter. Next starts now

Vill du veta mer om oss och hur vi kan stödja er förändringsresa? Hör av dig!
info@nextandnow.com
0729-79 94 66

Följ oss på LinkedIn för att ta del av de senaste uppdateringarna och nyheterna.