Affärsutveckling, hållbar tillväxt, transformation

Vi erbjuder rådgivning, tjänster och föreläsningar: Transformation | Förändringsledning | Affärsutveckling | Ledarskap | Marknadsföring | Digital transformation | Hållbar tillväxt

FRAMTIDEN ÄR ALLTID I RÖRELSE

Många verksamheter står idag inför stora behov av förändring och olika typer av omställningar. Digitalisering, förändrade kundbeteenden, hållbarhet, nya affärsmodeller, värderingsskiften, snabb teknologiutveckling, förändrat arbetsliv och ökade kundförväntningar är några exempel på drivkrafter som pågår parallellt i vår omvärld och som påverkar de allra flesta företag och organisationer. 

Transformation - ledarskap - förändringsledning - hållbar tillväxt
HUR PÅVERKAS ER VERKSAMHET?

Hur påverkas er affärsmodell? Vilka verksamhetsförmågor är viktigast att utveckla och förstärka? Vilka prioriteringar kommer att skapa mest värde? Hur påverkas medarbetare, organisation, kunder och samarbetspartners? Vilken kultur och vilket ledarskap kommer att behövas? Ni är experter på er verksamhet. Vi bidrar med perspektiv och erfarenheter från ett stort antal förbättrings- och förändringsinitiativ inom både privat och offentlig sektor. Vi erbjuder analyser, råd och verktyg som ger er bättre förutsättningar att navigera och agera i en tid av ökad osäkerhet och allt snabbare tempo. Tillsammans ökar vi hållbarheten i er verksamhet.

Föreläsningar, workshops och kurser inom transformation, ledarskap, förändringsledning och hållbar tillväxt
NÄSTA STEG BÖRJAR NU

Next & Now är rådgivare, föreläsare, utbildare och konsulter. Vi ser oss som en katalysator för värdeskapande transformation och framgångsrikt förändringsarbete. Vi erbjuder föreläsningar, rådgivning och workshops som hjälper er att utveckla verksamheten och lyckas bättre med era förändringsinitiativ. Vi har gedigen erfarenhet av områden som affärsutveckling, varumärke och marknadsföring, digital omställning, ledarskap, förändringsledning, tjänsteutveckling, organisationskultur, och verksamhetsstyrning från ett stort antal nordiska företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor. Vi brinner för att göra skillnad och skapa värde för de verksamheter vi arbetar med. Vi är ett stöd på er förändringsresa och hjälper er att nå önskade effekter. Next starts now

Vill du veta mer om oss och hur vi kan hjälpa er att nå önskade resultat? Hör av dig!
info@nextandnow.com
0729-79 94 66

Följ oss på LinkedIn för att ta del av de senaste uppdateringarna och nyheterna.