Nå effekterna genom framgångsrik förändringsledning

Vi är experter på förändringsledning, affärsutveckling, ledarskap och omställning. Vi erbjuder workshops, föreläsningar, strategisk rådgivning och coachning

Affärsutveckling | Förändringsledning | Transformativt ledarskap | Digital omställning | Innovation | Strategi | Erbjudandepaketering

ALLA LEDARE ÄR FÖRÄNDRINGSLEDARE

Nästan alla organisationer står inför olika behov av förändring och omställning. Klimatförändring, digitalisering, förändrade kundbeteenden, AI, säkerhet, värderingsskiften, ökat fokus på hållbarhet, förändrat arbetsliv och ökade kund- och medarbetarförväntningar är några exempel på drivkrafter som pågår parallellt och påverkar de flesta företag och organisationer.

Behovet av förändring kan också handla om förvärv, sammanslagningar, förändrade affärsmodeller, organisationsförändringar eller införande av nya arbetssätt och systemstöd.

Att vara ledare och chef idag handlar allt mer om att ha förmågan att leda i förändring, ökad komplexitet och mångtydighet. För att nå de önskade effekterna med en förändring så krävs det oftast beteendeförändringar. Dagens ledare behöver vara experter på hur medarbetare och människor reagerar på förändring. Idag är alla ledare förändringsledare

Transformation - ledarskap - förändringsledning - hållbar tillväxt
HUR LEDER NI FÖRÄNDRING HOS ER?

Vilka förändringsinitiativ är mest prioriterade hos er? Hur påverkas er verksamhet och affärsmodell? Vilka verksamhetsförmågor och kompetenser är viktigast att utveckla och förstärka? Hur arbetar ni för att hitta nya sätt att lösa utmaningar, samverka och skapa värde för era kunder? Hur påverkas medarbetare, organisation, kunder och samarbetspartners? Vilken kultur och vilket ledarskap kommer att behövas? Hur attraherar ni rätt kompetens och behåller ett högt medarbetarengagemang och motivation samtidigt som verksamheten genomgår förändringar? Hur når ni önskade effekter, får med er människorna som skapar resultaten och säkerställer nödvändiga förflyttningar och beteendeförändringar?

Ni är experter på er verksamhet. Vi bidrar med perspektiv, kunskap och mångåriga erfarenheter från ett stort antal förändringsinitiativ inom både privat och offentlig sektor. Vi erbjuder workshops, föreläsningar, rådgivning och verktyg som ger er bättre förutsättningar att navigera och agera i en tid av ökad osäkerhet och allt snabbare tempo. Tillsammans ökar vi engagemanget och hållbarheten i er verksamhet.

Föreläsning förändringsledning
NEXT STARTS NOW

Next & Now är rådgivare, föreläsare och förändringskonsulter. Vi ser oss som en katalysator för värdeskapande transformation, innovation och framgångsrik förändringsledning. Vi erbjuder föreläsningar, rådgivning, workshops och coachning som hjälper er att utveckla verksamheten och lyckas bättre med era förändringsinitiativ.

Vi har gedigen erfarenhet av områden som affärsutveckling, förändringsledning, ledarskap, digital omställning, erbjudande- och tjänsteutveckling, organisationskultur, innovation, varumärkesbyggande och marknadsföring, informationshantering samt verksamhetsstyrning från ett stort antal nordiska företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor.

Vi brinner för att göra skillnad och skapa värde för de verksamheter vi samarbetar med. Vi är ett stöd på er förändringsresa och hjälper er att nå önskade effekter.

Föreläsningar, workshops och kurser inom transformation, ledarskap, förändringsledning och hållbar tillväxt

Hör av dig om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er att lyckas bättre med förändringsledning
info@nextandnow.com
0729-79 94 66

Följ oss på LinkedIn för att ta del av de senaste uppdateringarna och nyheterna.