NYHET: Digitala kurser

På förfrågan kan vi nu även erbjuda Digitala Kurser inom olika aktuella ämnen som t ex förändringsledning. Kurserna är upplagda så att de ger konkret kunskap och nytta i form av orientering och genomgång av handfasta verktyg, best practices och modeller.

Digitala kurser i förändringsarbete, förändringsledning, ledarskap och hållbar tillväxt

Hur man lyckas med förändringsarbete

Kurs/workshop: Grundläggande förändringsledning – Hur man lyckas med förändringsarbete
Genomförande: digitalt via Zoom (eller motsvarande verktyg)
Tid: 3 timmar
Kurs nr: NN2101
Max antal deltagare: ca 20
Min antal deltagare för att genomföra kursen: 4
Pris per deltagare: 1380 SEK (exkl moms) *
Nästa planerade kursdatum: juni 2021
Intresseanmälan och frågor: info@nextandnow.com

Vad får du lära dig på kursen?
* Drivkrafter för förändring
* Exempel på aktuella krafter och omvärldstrender
* Orientering i verktyg och modeller för att identifiera behov av förändring i en verksamhet
* Människan i förändring – förklarande modeller kring mänskligt beteende
* Orientering i verktyg och modeller för förändringsledning
* Roller i förändringsarbetet
* Framgångsfaktorer och fallgropar vid förändringsarbete

Hur är kursen upplagd?
* Kursen är en blandning av föreläsning/presentation, diskussion i mindre grupper och egen reflektion
* Inga förberedelser eller förkunskaper krävs
* Efter kursen distribueras ett material som ni kan nyttja i er verksamhet
* Föreläsaren har stor erfarenhet av förändringsarbete, ledarskap och verksamhetsutveckling inom både privat och offentlig sektor.

För vem passar kursen?
* Ledningsgrupper, ledare och chefer som behöver ha en gemensam grundförståelse för förändringsarbete och förändringsledning
* Verksamheter som står inför en förändring
* Alla som vill lära sig mer om hur man kan bli mer framgångsrik inom förändringsarbete
* Sponsorer, förändringsledare, projektledare, verksamhetsutvecklare, verksamhetsarkitekter och liknande roller

Mer information
Kursen kan även ges som en verksamhetsanpassad kurs där alla deltagare kommer från en och samma organisation. Kontakta oss för en offert!

info@nextandnow.com

Sidan kommer att uppdateras med uppdaterad kursutbud.