Föreläsningar

OBS! Våra föreläsningar ges både digitalt och fysiskt på plats

”EVERYTHING CHANGES”

Boka en inspirerande föreläsning som hjälper er att bättre förstå omvärlden, fokusera på möjligheterna, öka hållbarheten i er verksamhet och bli mer framgångsrika i ert förändringsarbete.

Framtiden är ständigt i rörelse. Förändring är det nya normala. Digitalisering, globalisering, hållbarhet, förändrade kundbeteenden, nya affärsmodeller, ökad osäkerhet och värderingsskiften är bara några exempel på drivkrafter som ökar behovet av att ställa om och förmågan att snabbare hantera förändring. Vi erbjuder föreläsningar som passar för alla verksamheter som står inför någon form av förändring och som vill ha en inspirerande injektion med uppdaterade exempel som hjälper både medarbetare och ledning att få perspektiv, idéer och konkreta tips.

Inspirerande föreläsningar som hjälper er att se möjligheter och bli mer framgångsrika i ert förändringsarbete

När du bokar en föreläsning med Jerker Lundberg får du inspiration, nya tankar och idéer, men också konkreta tips som du kan ta med hem i vardagen för att utveckla verksamheten. Jerker ger exempel på några av de mest aktuella omvärldstrenderna och drivkrafterna. Han ger också flera exempel på hur man gör verksamheten mer hållbar, fortsätter vara relevant i en föränderlig kontext och kan bli mer framgångsrika i förändringsarbetet. Jerker sätter bland annat fokus på människan och det mänskliga beteenden i en förändring. Under föreläsningen tar Jerker bland annat upp områden som förändringsledning, kultur och ledarskap, förtroende, hållbarhet och innovation.

Jerker föreläser bland annat om: 

  • Förändringsledning och förändringsarbete
  • Affärsutveckling, försäljning och varumärke
  • Omvärldstrender och framtidsspaning
  • Ledarskap och organisationskultur
  • Digitalisering, AI och digital transformation
  • Innovation och värdeerbjudande
  • Hållbar tillväxt
  • Kundbeteenden och kundupplevelse

EVERYTHING CHANGES
Inspirationsföreläsning som hjälper er att bättre förstå omvärldstrender, öka hållbarheten i er verksamhet, fokusera på möjligheterna och bli mer framgångsrika i ert förändringsarbete.
Språk: Svenska, engelska
Längd: ca 60-90 min
Föreläsare: Jerker Lundberg
Bokning: Kontakta oss på info@nextandnow.com
Föreläsningen ges både digitalt och analogt

HUR MAN LYCKAS MED FÖRÄNDRINGSARBETE
En föreläsning som ger en grundläggande förståelse för hur man arbetar framgångsrikt med förändringsarbete. Föreläsningen tar upp drivkrafter för förändring, människan i förändring samt ger en orientering i olika modeller och verktyg för praktisk förändringsledning
Språk: Svenska, engelska
Längd: ca 90 min
Föreläsare: Jerker Lundberg
Bokning: Kontakta oss på info@nextandnow.com
Föreläsningen ges både digitalt och analogt

DEN DIGITALA OMSTÄLLNINGEN
En föreläsning som tar upp drivkrafter, framgångsfaktorer och exempel på åtgärder för att lyckas med digital transformation och bli en vinnare i det nya digitala landskapet.
Språk: Svenska, engelska
Längd: 60-90 min
Föreläsare: Jerker Lundberg
Bokning: Kontakta oss på info@nextandnow.com
Föreläsningen ges både digitalt och analogt

FRAMTIDSSÄKRA ER VERKSAMHET
En föreläsning som ger handfasta och konkreta tips på hur ni kan arbeta med enkla modeller och verktyg som affärsmodell och förmågekartläggning för att bättre förutse framtiden och förstå vilka delar av er verksamhet som ni har störst behov av att utveckla
Språk: Svenska, engelska
Längd: ca 1 timme (60-90 min)
Föreläsare: Jerker Lundberg
Bokning: Kontakta oss på info@nextandnow.com
Föreläsningen ges både digitalt och analogt

Du kan också boka Jerker Lundberg som föreläsare via följande förmedlingar:

Athenas - Jerker Lundberg
Talargruppen - Jerker Lundberg

”Tack för ett bra och relevant föredrag som stärker vår förändringsresa, hjälper oss att bli ännu mer relevanta för våra kunder samt vara en attraktiv arbetsgivare”

(VD, industriföretag, B2B)

”Intressant och tankeväckande. Gav såväl inspiration som ny kunskap. Jerker tog upp förändringsledning och medarbetares reaktioner på förändringar på ett mycket bra sätt”

(Affärsområdeschef, tjänstebolag)

”Initierat, intressant och engagerande! Bra blandning av konkreta exempel och helhetssyn.”

(Medarbetare, konsultbolag ekonomitjänster, B2B)

”En tankeväckande och underhållande föreläsning. Jerker kändes gediget kunnig inom området. Rekommenderas starkt!”

(Medarbetare, tjänstebolag, B2B)

”Det var en mycket inspirerande föreläsning och vi fick många bra tips på hur man kan tänka och göra”

(Affärsområdeschef, byggindustri)

”Wow! Här kommer feedbacken från deltagarna. Snyggt jobbat att ha bästa presentationen av alla talare! Inte oväntat med tanke på den bra feedback som vi fick på plats från deltagarna”

(Arrangör, event inom Retail)

Inspirerande föreläsningar som hjälper er att se möjligheter och bli mer framgångsrika i ert förändringsarbete

Några exempel på föreläsarerfarenheter: Multikanalstrategidagen, IBM Business Connect, Strategitorget Retail, Autogloben, Smarter Commerce Day, Integrationsdagarna, IT Expo Nordics, Svensk Digital Handel, Management Events, MAF, Retaildagen, PIM360, Future Retail samt ett flertal föreläsningar för olika företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. Kontakta oss för referenser.

Vi erbjuder även kundanpassade föreläsningar och workshops inom våra kompetensområden. Vi har erfarenhet av att agera moderator vid konferenser och event samt vara facilitator för arbetsmöten.

Kontakta oss för info och bokning

info@nextandnow.com

0729-79 94 66

”En mycket givande och intressant föreläsning om förändringsledning och omvärldstrender”

(VD, branschorganisation, B2B)

”Hela 94% av deltagarna tyckte att föreläsningen var mycket intressant eller intressant”

(Arrangör, event inom Marketing och e-handel)

Läs mer om Next & Now och Jerker Lundberg här

Följ oss på LinkedIn för att ta del av de senaste nyheterna och uppdateringarna om våra föreläsningar, kurser och workshops.

#människor #förändringsledning #innovation #kundbeteenden #värdeerbjudande #affärsmodell #ledarskap #digital omställning #ekosystem #värderingsskifte #kundresa #kundupplevelse #hållbarhet #omvärldsanalys #information #kommunikation #kompetens #data #artificiell intelligens #kreativitet #fantasi #affärsutveckling #osäkerheter #möjligheter #prioritering #implementering #kultur #megatrender #agilt #förtroende #kompetensutveckling #livslångt lärande #ägarskap #delningsekonomi #globalisering #urbanisering #förändrat arbetsliv #generation xyz #kundempati #tjänsteutveckling #värdeportfölj #cirkulär ekonomi #tillgänglighet #mod #medarbetare #engagemang #marknad #singularitet #innehåll #förväntningar #systemskifte #transformation #scenarioplanering #demografi #tid #data science #lönsamhet #proaktivitet #kunskap #framtid #branschtrender #processutveckling #konsumentbeteenden #omnikanal #förvaltningsstyrning #kpi #unified commerce #lead management #crm #chatbot #robotics #headless #organisationsutveckling #sponsorskap #lean #service design #värdemodell #verksamhetsutveckling #verksamhetsstyrning #syfte


info@nextandnow.com | 0729-799466