Workshops

Vi har lång erfarenhet av att planera, genomföra och leda workshops med målet att skapa högt engagemang, gemensamma målbilder och säkerställa att ni får ut önskat resultat.

ENGAGEMANG, KUNSKAP, EFFEKTER

Vi har stor erfarenhet av leda och genomföra workshops, för både mindre och större grupper. Vi har erfarenhet av flera olika etablerade metoder och modeller som vi kan utgå från, beroende på situation och önskat resultat. Vi kan enkelt anpassa form och innehåll så att det på bästa sätt motsvarar era behov och önskemål. Vi har alltid ambitionen att skapa högt engagemang, ha en givande dialog, samt verka för att dela kunskap och erfarenheter mellan deltagarna. Resultatet från workshopen brukar resultera i tydligare gemensamma målbilder som kan bidra till att utveckla er verksamhet i rätt riktning. Workshops genomförs på svenska eller engelska.

Exempel på tema för workshops som vi kan genomföra:

 • Strategiworkshops. Strategisk planering, affärsplan m.m.
 • Förändringsledning (ADKAR)
 • Affärsmodell och värdeerbjudande. Vi hjälper er att beskriva, visualisera och utveckla er affärsmodell och ert värdeerbjudande, baserat på bland annat verktygen BMC och VPC.
 • Förmågekartläggning
 • Grupputveckling
 • Omvärldstrender och scenarioplanering.
 • Kundresa och kundupplevelse
 • Marknadsföring, varumärke och kommunikation
 • Hållbara verksamheter
 • SWOT
 • Effektkartläggning
 • Förvaltningsstyrning
KOMBINERA FÖRELÄSNING OCH WORKSHOP

Ett populärt alternativ är att kombinera en inspirationsföreläsning med en efterföljande workshop och diskussion som är anpassad till er bransch, verksamhet och aktuella situation. Workshopen inleds med en inspirationsföreläsning där det ges möjlighet till hög grad av interaktion. Efter föreläsningen följer en diskussion och arbetsverkstad där vi kopplar ihop delar av innehållet i föreläsningen till ert nuläge och era behov.

Rådgivning
KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi har erfarenhet av att genomföra flertalet workshops för ledningsgrupper, såväl som för större sällskap, olika typer av arbetsgrupper och forum. Vi kan gärna ge förslag på upplägg för olika workshops. Kontakta oss kring era behov så lämnar vi gärna mer information och förslag på upplägg.

Kontakta oss för info och bokning

info@nextandnow.com

0729 – 79 94 66


info@nextandnow.com | 0729-799466